Disclaimer

Lees eerst zorgvuldig de voorwaarden door van de algemene voorwaarden van Totalparts.nl voordat u gebruik gaat maken van de website Totalparts.nl. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 09162738.

Indien u verder gaat met het gebruik maakt van onze website, heeft u in de cookie melding aangegeven dat u onze algemene voorwaarden geaccepteerd heeft. Ondanks de grote zorg en nauwkeurigheid welke door Totalparts.nl wordt besteed aan de juiste invoer van gegevens op de website t.a.v. onderdelen met betrekking tot merk, type en bouwjaar kan Totalparts.nl niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk worden gesteld voor eventuele fouten, onvolkomenheden of onjuistheden, product onvolkomendheden. Aangezien een deel van de informatie op deze website door derden wordt ingevoerd is Totalparts.nl op geen enkele wijze aansprakelijk voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van deze gegevens. Er kunnen dan ook geen rechten worden ontleed aan de informatie, prijzen of andere inhoudelijke zaken welke gepresenteerd worden op de website van Totalparts.nl. Totalparts is een handelsnaam vallen onder Intermobilitas B.V.. Tevens is Intermobilitas BV niet aansprakelijk voor de gevolgen van transacties welke tot stand komen via de website van Totalparts.nl.

Alle tekstuele weergaven van deze website mogen niet worden gebruikt voor andere doeleinden dan gebruik op de website Totalparts.nl en alle intellectuele eigendomsrechten en auteursrechten van deze website berusten bij O7 B.V.. en mogen absoluut niet door derden worden gebruikt. Het is niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van O7 B.V. informatie van de website van Totalparts.nl te kopiëren of te verspreiden in welke vorm dan ook.

Bij twijfel of constatering van de juiste gegevens op de website van Totalparts.nl betreffende een aangeboden voertuig verzoeken wij u om contact op te nemen met de betreffende aanbieder van het onderdeel. Intermobilitas BV is niet verantwoordelijk voor de gevolgen en acties welke hier uit voortvloeien.

Intermobilitas BV stelt de website Totalparts.nl zoveel mogelijk beschikbaar (24 uur per dag, zeven dagen in de week) maar is niet aansprakelijk voor de eventuele gevolgen van tijdelijk niet beschikbaarheid van de website van Totalparts.nl.

Totalparts.nl. behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen door derden geplaatste informatie van de website te verwijderen indien Totalparts.nl dit noodzakelijk acht. 

Intermobilitas BV heeft het recht om de voorwaarden alsmede de website van Totalparts.nl op elk moment te wijzigen en/of aan te passen.